Bitcoin btc
$ usd

Ownership ที่เปลี่ยนไปโดย Metaverse

1 min
26 พฤษภาคม 2022, 16:53 GMT+0700
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol
27 พฤษภาคม 2022, 17:14 GMT+0700

Ownership ที่เปลี่ยนไปโดย Metaverse มันก็คือความเป็นเจ้าของสิ ไม่งั้นจะมาสร้างทำไม? ใน Metaverse ทุกๆคนที่เข้ามาเล่นในนี้ควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งของตัวเองอย่างสมบูรณ์ นี้คือจุดเด่นของระบบ Decentralized ผู้ที่เป็นเข้าของ Metaverse ไม่ควรจะเก็บส่วนแบ่งของรายได้จาก Creator มากเท่า Web2 จริงไหมฮะ?

Community Ownership คือชิ้นส่วนที่สำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่าง Web2 และ Web3 ส่วนแบ่งระหว่าง Builder, Creator, Investor และ User ทุกคนต่างต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนั้น ด้วยพลังแห่ง Blockchain การสร้างระบบผลตอบแทนที่ไม่ต้องมีตัวกลางจึงสามารถทำได้

นอกเหนือจากเรื่องของส่วนของเจ้าของแล้ว ก็ยังจะมีเรื่องของ ‘สังคม’ ที่เรายังจะต้องทำความเข้าใจสำหรับ Metaverse อีก มันจะต้องเป็นองค์กรที่ Decentralized ตามคอนเซ็ปเช่นกัน และการสร้างมันก็คือ สร้าง ‘DAO’ ซึ่งจะเป็นหัวใจแห่งการบริหาร Metaverse ผู้คนสามารถเข้าไปซื้อ Government token เพื่อบริหาร DAO หรือมีสิทธิ์ได้ และผู้ที่ไม่มีอะไรเลย แต่มีไอเดียที่ดีก็สามารถสร้าง DAO และนำ Token นั้นมาจ่ายให้แก่ Developer หรือ User ก่อนก็ได้

จะไปนั่ง Boostap ไปทำไม? ในเมื่อเราผลิตเงินมาจ่ายเองได้? ยิ่งมีคนมาใช้เหรียญเรามากขึ้น มันก็ยิ่งมีเงินเยอะขึ้นเอามาสร้าง Product ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน