Bitcoin btc
$ usd

AMPTP ไตร่ตรองข้อเสนอปกป้องนักเขียนบทแห่ง Hollywood

2 mins
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

ท่ามกลางการประท้วงของนักเขียนบทในฮอลลีวูด ทาง Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ได้เสนอมาตรการป้องกันฉบับใหม่จากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ AI

ข้อเสนอของ AMPTP ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ได้สรุปข้อกังวลหลายประการที่สมาคมนักเขียนบทหยิบยกขึ้นมา โดยข้อเสนอดังกล่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสามทศวรรษ

ข้อเสนอเพื่อแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับนักเขียนบทจาก Hollywood ที่ใช้ AI ช่วยทำงาน

Carol Lombardini ประธาน AMPTP เน้นย้ำว่า

“ภารกิจสำคัญของเราคือการยุติการประท้วงเพื่อให้สมาชิกที่มีค่าของชุมชนนักสร้างสรรค์สามารถกลับไปสู่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด… เรามีข้อเสนอที่ตรงกับข้อกังวลหลัก ๆ ที่เหล่านักทำงานสร้างสรรค์แจ้งให้เราทราบ”

ข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นบทบาทของ Generative AI ในการเขียนบท รวมถึงงความสำคัญของมนุษย์ในกระบวนการสร้างสรรค์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาที่สร้างโดย Generative AI จะไม่ถูกจัดประเภทเป็น “เนื้อหาทางวรรณกรรม”

นอกจากนี้ นักเขียนบทยังสามารถได้รับการคุ้มครองหากต้นฉบับของพวกเขาได้มาจากเนื้อหาที่สร้างโดย Generative AI เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาได้ค่าตอบแทน ความน่าเชื่อถือ และสิทธิ์ของนักเขียนจะยังคงไม่ถูกละเมิดต้องโดยอิทธิพลของ AI

ข้อเสนอดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเนื้อหาที่ผลิตโดย Generative AI จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของนักเขียน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทจัดหาบทภาพยนตร์ที่สร้างโดย AI ให้กับนักเขียนเพื่อเขียนใหม่ ค่าตอบแทนของผู้เขียนจะเทียบเท่ากับการร่างบทภาพยนตร์ต้นฉบับ และไม่ใช่แค่การเขียนใหม่เท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน